olomouc.cz   I   olomouc.eu   I   tourism.olomouc.eu  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor

O VSMO

Z historie

Sekce

   Archeologická

   Astrologická

   Dějin lékařství

   Esperantská

   Fotografická

   Genealogická

   Historická

   Historická
   Olomouc

   Hudební

   Literárně
   historická

   Kaktusářská

   Národopisná

   Numismatická

   Přátel
   Slovanského
   gymnázia

   Přírodovědná


Stránky fotografické sekce VSMO


Tucet vzpomínek stavebního úředníka

Olomoucké kašny

O chrličích na dómu sv. Václava

Připravované akce:

05. 04. 2023 komentovaná prohlídka
Geoparku Přírodovědecké fak.
Univerzity Palackého v Olomouci. Provází Mgr. Martin Kováček, kurátor geologických sbírek VMO. Začátek před vstupem do PřF UP na třídě 17. listopadu.
od 15:00
(sekce přírodovědná)

12. 04. 2023 přednáška
Astrologická pomlázka
Přednáška z vybraných témat určených široké veřejnosti. Organizuje Ing. Ivana Černá.
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce astrologická)

15. 04. 2023 exkurze
Bazilika na Svatém Kopečku
Prohlídka areálu baziliky minor a přilehlého zázemí poutního kostela. Provází Jana Krejčová. Začátek na schodech před bazilikou.
od 10:00
(sekce historická Olomouc)

19. 04. 2023 přednáška
K dějinám Bystročic
Nová kniha z roku 2023. Přednáší prof. PhDr. David Papajík, Ph.D., z Katedry historie FF UP Olomouc
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce historická)

22. 04. 2023 vlastivědná vycházka
Hanácká vesnice Náklo
Provází MUDr. Marie Turková. Začátek před kostelem sv. Jiří v Nákle. Doprava vlastní – např. autobus směr Litovel ve 13:14 ze zastávky Ol.Na Střelnici, výstup na Náklo rozcestí. Návrat např. v 17:02
od 14:00
(sekce národopisná)

24. 04. 2023 exkurze
Chrám sv. Michala
Komentovaná prohlídka chrámu sv. Michala, včetně historických varhan. Provází Ing. Ladislav Kunc. Začátek před chrámem na Žerotínově náměstí v Olomouci.
od 16:00
(sekce hudební)

26. 04. 2023 komentovaná prohlídka
výstavy Dětský svět
Provázejí její kurátorky Mgr. Andrea Jakubcová, DiS., a Mgr. Veronika Sovková z VMO. Začátek ve vstupu do VMO na nám. Republiky.
od 15:00 ve VMO
(sekce historická Olomouc)

29. 04. 2023 vlastivědná vycházka
Olomouc archeologická 2
z Horního na Mořické náměstí. Začátek u Arionovy kašny. Provázejí olomoučtí archeologové z NPU a UP v Olomouci.
od 10:00
(sekce archeologická)

další...

Nedávno uskutečněné akce:

01. 04. 2023 exkurze
Grygov květena vápenců
koniklece. Doprava vlastní – např. vlak z Olomouce v 8:34. Začátek před budovou grygovského nádraží. Předpokládaný odj, z Grygova ve 13:19. Trasa 6 km. Vede doc. Mgr. Martin Dančák, Ph.D.
od 08:45
(sekce přírodovědná)

29. 03. 2023 přednáška
O obecních kronikách
přednáší PhDr. Miroslav Koudela ze Státního okresního archivu v Olomouci
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce literárně-historická)

23. 03. 2023 MIMOŘÁDNĚ
komentovaná prohlídka
výstavy Skrytá krása
Vzhledem k malému prostoru výstavního sálu je nutné se přihlásit předem. Začátek před Handkeho sálem
od 15:50 ve VMO
(sekce literárně-historická)

22. 03. 2023 přednáška
K dějinám Náměště na Hané
Nová kniha z roku 2022. Přednáší prof. PhDr. David Papajík, Ph.D., z Katedry historie FF UP Olomouc
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce historická)

15. 03. 2023 přednáška
Projekt NAJDI.JE
Občanská věda a jak ji využít v biologii – Monitoring invazních bezobratlých živočichů pomocí veřejnosti. přednáší RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby Praha
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce přírodovědná)

08. 03. 2023 přednáška
Jubilea hudebních mistrů
přednáší Ing. Ladislav Kunc
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce hudební)

předchozí...

foto: Zdeněk Vích
foto: Zdeněk Vích

Fotoreportáž z vycházky na Hradisko...

Fotoreportáž z vycházky do pravoslavného chrámu Sv. Gorazda ...


Fotoreportáž z exkurze do Státního okresního archívu na téma staré rukopisy ...

Fotoreportáž z archeologické přednášky Římané na střední Moravě ...

Fotoreportáž z přednášky o Francouzské Polynésii ...

Fotoreportáž z novoroční vycházky na Dolní náměstí ...

Fotoreportáž z vycházky po Úřední čtvrti ...

Fotoreportáž z přednášky Všední den a barokní slavnost v premostrátské kanonii Hradisko ...

Fotoreportáž z prohlídky kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a kláštera dominikánů ...

Fotoreportáž z přednášky o zapomenutém šlechtickém rodu pánů z Holštejna ...

Fotoreportáž z prohlídky Mladečských jeskyní z pohledu archeologického s doc. Olivou z Masarykovy univerzity ...

Fotoreportáž z exkurze do chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci - Hejčíně, posvěceného před 75 lety ...

Fotoreportáž z archeologického výletu do Huzové - Mutkova (hrádek Mutkov, stopy po dolování, cesty středověkou krajinou ...Programový dvojlist VSMO na I. pololetí roku 2023 ke stažení (pdf)
Sborník Les a člověk. Texty přednesené na semináři konaném 13. dubna 2019 v budově Vlastivědného muzea v Olomouci; M. Písková a kol., VSMO, Olomouc 2022 (pdf)
Návrh nové podoby stanov VSMO z. s. (pdf)
podklad k hlasování na členské schůzi 23. 11. 2022