olomouc.cz   I   olomouc.eu   I   tourism.olomouc.eu  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor

O VSMO

Z historie

Sekce

   Archeologická

   Astrologická

   Dějin lékařství

   Esperantská

   Fotografická

   Genealogická

   Historická

   Historická
   Olomouc

   Hudební

   Literárně
   historická

   Kaktusářská

   Numismatická

   Přátel
   Slovanského
   gymnázia

   Přírodovědná


Stránky fotografické sekce VSMO


Tucet vzpomínek stavebního úředníka

Olomoucké kašny

O chrličích na dómu sv. Václava

Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci

Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci je otevřeným sdružením lidí s různými zájmy. Spojuje zájemce o regionální historii, vlastivědu, přírodu a umění, stejně jako zájemce o úzce specializované obory a činnosti jako je například kaktusářství, astrologie či fotografie.

Je rozdělena do čtrnácti odborných sekcí a pracovních skupin. Vede ji na valné hromadě zvolený Hlavním výbor, v jehož čele stojí předseda. Cílem společnosti je osvětová činnost spojená s popularizací. Pod její hlavičkou se pořádají odborné přednášky, konference, exkurze, výstavy, koncerty a vydávají se publikace. Má statut občanského sdružení a sídlo v dnešních prostorech Vlastivědného muzea v Olomouci, v budově na náměstí Republiky čp. 3 v Olomouci.

Dnes aktivní sekce a pracovní skupiny

 1. Archeologická
 2. Astrologická
 3. Dějin lékařství
 4. Esperantská
 5. Fotografická
 6. Genealogická
 7. Historická
 8. Historická Olomouc
 9. Hudební
 10. Literárně historická
 11. Kaktusářská
 12. Národopisná
 13. Numismatická
 14. Přírodovědná

Sekce čekající na obnovení činnosti

 1. Přátel Slovanského gymnázia
 2. Dějin umění

Stanovy VSMO z. s. ke stažení (pdf)

Návrh nové podoby stanov VSMO z. s. ke stažení (pdf)